२०७८ माघ ३ गते सोमवार
२०७८ माघ ३ गते सोमवार

दाङमा पासपोर्ट सिफारिस स्थगित

दाङमा राहदानी पासपोर्ट सिफारिस हाललाई स्थगित गरिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले आज आइतवार सूचना प्रकाशन गरेर सिफारिस बन्द गरिएको जानकारी गराएको हो । देश व्यापी रुपमा विद्युतीय राहदानी ‘इ–पासपोर्ट’ जारी गर्नका लागि आवश्यक तयारी भैरहेकाले हाललाई सिफारिस बन्द गरिएको हो ।
अत्यन्त जरुरी भई कारण र प्रमाण सहित आएका सेवा ग्राही बाहेक अन्य राहदानी द्रुतको सिफारिस र साधारण राहदानीको फारम संकलन गर्ने कामलाई स्थिगित गरिएको सूचनामा उल्लेख छ ।